Adonyi Újság

Helyi közéleti és információs havilap

Alapította: Adony Város Önkormányzat Képviselő- testülete 2016. évben.

Kiadó és szerkesztőség:
Bálint Ágnes Művelődési Ház és Könyvtár
2457 Adony, Rákóczi u. 28.

Elérhetőségeink:

Kiadásért felelős nyomdai előkészítő: Kozmér Amanda
Telefon: +36 70 673 1566
Felelős szerkesztő: Takács Orsolya
Telefon: +36 70 673 1566
E-mail: adonyiujsag@bamhk.hu

Nyomdai munkák:

EFO Nyomda és Kiadó Kft.
2440 Százhalombatta, Nyomdász u. 4.

Példányszám: 1350 példányban

Szerkesztőségi munkatársak:

Adony és Környéke Horgászegyesület
Adony Város Német Nemzetiségi Önkormányzat
Boldog Istvánné
Duna-menti Szent Orbán Borrend
Jókai Ildikó
Schmidt-Czetli Ágnes
Taschek Anita
Varga Katalin

Kéziratot nem őrzünk meg és nem adunk vissza, azok szerkesztésének jogát fenntartjuk!