Adonyi Újság

Helyi közéleti és információs havilap

Alapította: Adony Város Önkormányzat Képviselő- testülete 2016. évben.

Kiadó és szerkesztőség:
Bálint Ágnes Művelődési Ház és Könyvtár
2457 Adony, Rákóczi u. 28.

Elérhetőségeink:

Kiadásért felelős nyomdai előkészítő: Kozmér Amanda
Telefon: +36 70 673 1566
Felelős szerkesztő: Takács Orsolya
Telefon: +36 70 673 1566
E-mail: adonyiujsag@bamhk.hu

Nyomdai munkák:

EFO Nyomda és Kiadó Kft.
2440 Százhalombatta, Nyomdász u. 4.

Példányszám: 1350 példányban

Szerkesztőségi munkatársak:

R. Hajni (kerti történetek)
Varga Katalin (kreatív háziasszony)
Beli (sport)
Takács Béláné (riportok)
Győri Balázs és Tavasz Kristóf (hitélet)
Bodó Luca (a hónap képe)
Duna-menti Szent Orbán Borrend (borrendi hírek)
Bodó István (horgászegyesület hírei)
Szabó- Pajer Loretta (adonyi sváb hírek)
Rózsafi János (múlt idő)
Jókai Ildikó (fűben, fában orvosság)

Kéziratot nem őrzünk meg és nem adunk vissza, azok szerkesztésének jogát fenntartjuk!