Salinárium

Salinárium – Adonyi Kalendárium

Megjelenik minden év decemberében az Adonyi Újság mellékleteként.

Kiadó és szerkesztőség:
Bálint Ágnes Művelődési Ház és Könyvtár
2457 Adony, Rákóczi u. 28.

Elérhetőségeink:

Kiadásért felelős nyomdai előkészítő: Kozmér Amanda
Telefon: +36 70 673 1566

Felelős szerkesztő: Hetyei Gábor
E-mail: hetyei.g@invitel.hu
Olvasószerkesztő: Takács Béláné

Nyomdai munkák:

EFO Nyomda és Kiadó Kft.
2440 Százhalombatta, Nyomdász u. 4.

Példányszám: 1500 példányban

Kéziratot nem őrzünk meg és nem adunk vissza, azok szerkesztésének jogát fenntartjuk!