Az épület története

Az épület története szorosan köthető a Zichy családhoz, hiszen Zichy István 1649-ben szerzi meg a vázsonyi uradalmat, ezzel Adonyt és környékét is. 1696-ban a birtok felosztása során kerül Zichy Imre tulajdonába az adonyi rész, melyet 1713-ban elzálogosítanak. A család tulajdonába 1750 után kerül vissza a birtok.

Az épület 1820 tájékán épült, mely 1500 m2 alapterületű klasszicista épület. Funkcióját tekintve elsőként uradalmi tiszttartóság, majd ispotály, s végül az 1880-as években kapta meg kastély formáját egy teljes újjáépítés során. 1881-ben gróf Zichy Nándor vette át az adonyi birtokot, aki Nagylángról költözött ide családjával. Az ő nevéhez fűződik a kastély megnagyobbítása, ekkor épült hozzá a kiskastély (mai óvoda), illetve az épület északi része (mai civil ház).

„A forrásokban érezhető némi ellentmondás, de a leírások alapján elég nagy valószínűséggel mondhatjuk, hogy az adonyi Zichy-kastély átalakításait, melyek 1890-re fejeződtek be, Petschacher Gusztáv tervezte. Az akkori földszintes kastély átalakításával Zichy Lívia bízta meg az építészt. Saroktoldalékkal látta el az épületet, ezen toldalékok szögletei a 16. századi prágai Schwartzenberg-palota mintájára sgraffittóból gyémánt-kváderezést kaptak. Az ablakok kereteit is sgraffittóval díszítette. Az átalakításban nagy szerepet kapott az ácsmunka, a toldalék favázas padlásemelet, a kontyolt nyeregtető gerendái, ereszei, az ablakkeretek mind fából készültek eredetileg. Sajnos számos átalakítást élt meg a kastély, így nehezen visszabontható az 1890-es állapot, de örvendetes, hogy az ácsmunkákból még van, ami megfigyelhető.” Salinárium 2018.

A grófi család tagjai jelentős helyen szerepelnek a város kultúrtörténetében, hiszen mindamellett, hogy közvetlen kapcsolatot ápoltak a helyiekkel, jelentős fejlesztések fűződnek a nevükhöz, mint az árvízvédelem, csatornák kialakítása.

Az épület, közösségi funkciót az államosítás során kapott, először óvodaként, később művelődési házként üzemelt és üzemel a mai napig.