Könyvtárhasználat

Szolgáltatások

 • könyvtárlátogatás
 • az állomány helybenhasználata
 • az állományfeltáró eszközök használata
 • információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól
 • közhasznú információ szolgáltatása
 • könyvtári rendezvényeken való részvétel ingyenes
 • kölcsönzés
 • hosszabbítás
 • előjegyzés
 • könyvtárközi kölcsönzés
 • helyismereti információ szolgáltatása
 • irodalomkutatás
 • másolatkészítés (fénymásolás, nyomtatás, szkennelés)
 • DJPP működtetése
 • WIFI
 • Számítógépes szolgáltatás
 • Internet- használat
 • házhozszállítás
 • NAVA

Kölcsönzés, hosszabbítás

Egyszerre 4 db könyv kölcsönözhető, kölcsönzési idő 3 hét, amely két alkalommal meghosszabbítható, amennyiben előjegyzés nincs az adott dokumentumra. A hosszabbítás történhet személyesen, telefonon vagy e-mailben.

A folyóiratokból összesen 10 db kölcsönözhető egyidejűleg, kölcsönzési határidő 3 hét, amely 1 alkalommal hosszabbítható 3 héttel.
(A legfrissebb számok kivételével).

Könyvtárközi kölcsönzés

A könyvtárunk állományában fel nem lelhető dokumentumokat más könyvtártól az  ODR- en keresztül az olvasó kérésére – megkérjük. Könyvtárközi kölcsönzéssel beszerzett könyvre az átadó könyvtár rendelkezései az irányadók.

Menete: Személyesen a könyvtárban vagy e-mailben

E-mail: konyvtar@bamhk.hu címen

A rendeléshez szükséges megadni a könyv szerzőjét, címét, kiadási évét, továbbá  az olvasónak nyilatkoznia kell arról, hogy vállalja –e a dokumentum visszaküldésének postaköltségét.

Beiratkozás

Az olvasónak a kölcsönzéshez a következő személyes adatait kell közölnie és igazolnia:

 • név (születési név is)
 • anyja neve
 • születési hely és idő
 • lakcíme
 • Az elérhetőség miatt könyvtárunk kéri még a telefonszámot és az e-mail címet.